0 2 minute 3 ani

Angajatorii trebuie să știe că au apărut modificări legislative, la întocmirea contractelor de muncă. În Monitorul Oficial nr. 712, din 19 iulie 2021, a aparut Ordinul nr. 585/2021, care modifică si completează modelul-cadru al contractelor de munca, prevăzut în anexa la Ordinul Ministrului Muncii și Solidarității Sociale numărul 64/2003, după cum urmează:

Articolul I:

Ordinului 585/02.07.2021 privind modificarea și completarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, prevăzut în anexa la Ordinul Ministrului Muncii și Solidarității  Sociale numărul 64/2003, după cum urmează:

Articolul I:

„1. Litera F se modifică şi va avea următorul cuprins:

„F. Atribuţiile postului

Atribuţiile postului sunt prevăzute în fişa postului, anexă la contractul individual de muncă, cu excepţia microîntreprinderilor cu până la 9 salariaţi, definite la articolul 4 alineatul (1), litera a) din Legea numărul 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care vor completa o scurtă caracterizare/descriere a activităţii”.

  1. La litera M punctul 4, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:

„c^1) să informeze angajatul cu privire la obligaţia de a adera la un fond de pensii administrat privat;”

Articolul II:

Obligaţia prevăzută la litera M punctul 4 litera c^1) din anexa la Ordinul Ministrului Muncii şi Solidarităţii Sociale numărul 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică doar persoanelor prevăzute la articolul 30 din Legea numărul 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *